Как се пише доклад

Как се пише доклад?

Оценете статията: post

Докато учим в университета, а и не само тогава, в един момент изниква въпросът: „Как се пише доклад?“

Но нека първо да отговорим на въпроса какво е доклад.

Докладът е изследователска работа, чийто автор разкрива същността на изследваната тема, изследва я от всички гледни точки и изразява собственото си виждане на проблема.

Докладът бива два вида – устен и писмен. Независимо от вида му, той трябва да съчетава три качества на изследовател – способността да анализира и представя резултатите от изследването, както и да отговаря на поставените въпроси.

Характеристики на доклада

Той се се отличава с академичен стил, който се характеризира със следното:

ВИЖ ОЩЕ:  Как се лекува алергичен ринит? (Причини и Сипмтоми)

изреченията могат да бъдат сложни и дълги;

научните термини и чужди думи са често срещани;

използват се уводни конструкции;

Също така позицията на автора е слабо изразена.

Структура на доклада

Ако докладът включва писмена презентация, той трябва да бъде правилно форматиран и да съдържа:

  • заглавна страница – отправна точка при проектирането на всяка сериозна образователна работа;
  • съдържание – в него са посочени параграфите на доклада и началните страници на всеки параграф, създадени за удобство и структуриране на текст;
  • уводна част – посочва се същността на изследвания проблем, определя се значимостта на темата и се посочват задачите и целите на доклада, дава се описание на използваната литература
ВИЖ ОЩЕ:  Как се излекувах от Паркинсон?

За да напише пълен и качествен доклад, студентът трябва да се придържа към следния работен план:

На първо място е необходимо да се подберат и анализират източници по темата. Те трябва да бъдат надеждни и също така – изчерпателни.

Препоръчително е да се използват колкото се може повече – например, около 8-10 източника за работа. Така ще сте сигурни, че сте обхванали темата в дълбочина.

След това трябва да съставите библиография и да започнете да обработвате и систематизирате материала, както и да подготвяте заключения и обобщения.

Следващата стъпка ще бъде планирането на доклада и неговото написване..

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *